• Wordpress
 • cách code thêm lượt view vào blog

cách code thêm lượt view vào blog

19/08/2020 | admin | 350

cách code hiển thị lượt view wordpress

cách code thêm lượt view vào blog

Bước 1: add code dưới vào function

function td_set_post_views($postID) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++;
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);
  }
}
remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0);

//show view count
function td_get_post_views($postID){
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return 0;
  }
  return $count . ' Lượt xem';
}

Bước 2: các bạn add code này vào vòng lặp blog | thường sẽ mục single.php

 td_set_post_views(get_the_ID());

Bước 3: các bạn muốn hiển thị view đó ở mục nào trong bài viết chỉ cần add thêm code get nó ra là xong

 td_get_post_views(get_the_ID());

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *