Home / Bài viết / Các lệnh cơ bản để sử dụng SSH server

Các lệnh cơ bản để sử dụng SSH server

Cấu trúc file template của Woocommerce
Cấu trúc file template của Woocommerce

Các lệnh cơ bản để sử dụng SSH serve

Vào vấn đề luôn nhé, mình sẽ hướng dẫn các lệnh cơ bản để sử dụng ssh truy cập vào server. Mình làm bài này với mục đích

  1. Giúp các bạn mới tiếp xúc ssh để dễ sử dụng hơn,
  2. Mình lưu thông tin lại sao cho khỏi quên, vì mình cũng hay quên mờ. :p

Cách làm như sau:

  1. Truy vập vào SSH bằng phần mềm, mình hiện tại đang sài ZOC Terminal hoặc PUTTY
  2. nhập user pass root của các bạn vào, vậy là bạn muốn làm gì hệ thống các bạn cứ mò nhé :V

Các lệnh cần biết

SSH Command Explanation
ls Show directory contents (list the names of files).
cd Change Directory.
mkdir Create a new folder (directory).
touch Create a new file.
rm Remove a file.
cat Show contents of a file.
pwd Show current directory (full path to where you are right now).
cp Copy file/folder.
mv Move file/folder.
grep Search for a specific phrase in file/lines.
find Search files and directories.
vi/nano Text editors.
history Show last 50 used commands.
clear Clear the terminal screen.

Ex: muốn xóa 1 file nào đó bạn thực hiện như sau:

rm -rf tên file bạn muốn xóa

Ex, muốn backup dữ liệu qua lệnh SSH bạn thực hiện như sau

cd /home/namedata/domains/congdongshop.com/public_html
zip -r congdongshop *

Ex: muốn backup database

mysqldump -u namedatabaser -p database-username > name-can-luu.sql

sau đó nhập pass vào là được

Ex: Cài đặt chương trình upload

yum install lrzsz -y
sau khi cài đặt xong lệnh trên thì bạn muốn up file nào thi dùng lệnh này là được 
rz

Ex: Restore file backup file

unzip -o ten-file-backup -d duong-dan-luu-file

Ex: Restore database

mysql -u name-database -p name-database-user < file-can-khoi-phuc.sql

Ex: Kiểm tra dung lượng vps

df -h

Ex: show toàn bộ user trong vps

cd/home

Ex: update vps

/usr/local/directadmin/data/task.queue

ex: Check user nào gây CPU đầy

top-i

kiểm tra file gây CPU full dis

find / -xdev -type f -size +10M -exec du -sh {} ';' | sort -rh | head -n50

Kiểm Tra forlder

ncdu /tmp

Làm sạch VPS cache và tăng dung lượng khả dụng của VPS

rm -rf /home/*/.cache/*/* /root/.cache/*/*

Code fix DA khi khởi động lại VPS

./fix.sh

Code kiểm tra dung lượng từng thư mục

du -sh *

About admin

congdongblog.com và congdongshop.com là một nhé mọi người, trang website đều do admin là Nguyễn Trung Thông sở hữu và quản lý, với đam mê CNTT , trang này dùng để chia sẽ kinh nghiệm những gì mình có, những gì mình làm được lên đây cho mọi người cùng học nhé, có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé

Bạn Chưa biết ?

Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, Mã Độc, Redirect

Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, Mã Độc, Redirect

ContentsCác lệnh cơ bản để sử dụng SSH serve Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá facebook