Home / Lập Trình / Tổng hợp code link đường dẫn trong Woocommerce hiển thị ra màn hình

Tổng hợp code link đường dẫn trong Woocommerce hiển thị ra màn hình

các code link hiển thị trong Woocommerce
các code link hiển thị trong Woocommerce

các code link hiển thị trong Woocommerce

* Giới Thiệu

– Chào các bạn : mình là Thông,  biệt hiệu thongiphone (có lịch sử cả 🙂 )
– Trang này mình tạo để hướng dẫn các kinh nghiệm mình học được qua mạng, và tổng hợp lại cho mọi người
– Hôm nay mình có các đường dẫn hay để các bạn tham khảo khi code link đường dẫn trong woocommerce! 

* Source các code link hiển thị trong Woocommerce

  • CODE SET ảnh mặc định sản phẩm woocommerce
add_action( 'init', 'custom_fix_thumbnail' );

function custom_fix_thumbnail() {

  add_filter('woocommerce_placeholder_img_src', 'custom_woocommerce_placeholder_img_src');

    function custom_woocommerce_placeholder_img_src( $src ) {

    $upload_dir = wp_upload_dir();

    $uploads = untrailingslashit( $upload_dir['baseurl'] );

    $src = $uploads . '/2018/08/congdongshop.com.jpg'; // Thay link ảnh chỗ này

    return $src;

    }

}

– Hiển thị tiêu đề sản phẩm

1
<?php the_title() ;?>

– Hiển thị Link Sản phẩm

1
<?php the_permalink() ;?>

– Hiển thị hình ảnh sản phẩm

1
<?php the_post_thumbnail("thumbnail",array( "title" => get_the_title(),"alt" => get_the_title() ));?>

Trong đó thumbnail chính là kích thước của ảnh, bạn có thể thay bằng mediumlargefull

– Hiển thị mô tả sản phẩm

1
<?php the_excerpt() ;?>

– Hiển thị nội dung sản phẩm

1
<?php the_content() ;?>

– Hiển thị Danh sách hình ảnh sản phẩm

1
2
3
4
5
6
<?php
global $product;
$attachment_ids = $product->get_gallery_attachment_ids();
foreach( $attachment_ids as $attachment_id ) { ?>
<?php echo wp_get_attachment_image($attachment_id, 'thumbnail'); ?>
<?php } ?>

– Hiển thị nút mua hàng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php echo apply_filters( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link',
sprintf( '<a href="%s" rel="nofollow" data-product_id="%s" data-product_sku="%s" class="add-cart button %s product_type_%s buynow">Mua hàng</a>',
esc_url( $product->add_to_cart_url() ),
esc_attr( $product->id ),
esc_attr( $product->get_sku() ),
$product->is_purchasable() ? 'add_to_cart_button' : '',
esc_attr( $product->product_type ),
esc_html( $product->add_to_cart_text() )
),
$product ); ?>
1 cách hiển thị mua hàng khác kiểu php
<a href ="<?php get_stylesheet_directory_uri(); ?>?add-to-cart=<?php echo get_the_ID() ?>"> ĐẶT MUA SẢN PHẨM</a>

– Hiển thị Giá của Sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_regular_price', true ); ?>

cách hiển thị giá php khác

$product = wc_get_product( $post_id );
$product = new WC_Product(get_the_ID());
echo wc_price($product->get_price_including_tax(1,$product->get_price())); // giá khuyễn mãi
echo wc_price($product->get_price_including_tax(1,$product->get_regular_price())); // giá gốc

– Hiển thị Giá khuyến mại của Sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sale_price', true ); ?>

– Hiển thị Mã Sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sku', true ); ?>

– Hiển thị Tình trạng sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_stock_status', true ); ?>

– Hiển thị Hình thức giao hàng

1
<?php echo $product->get_shipping_class(); ?>

– Hiển thị khối lượng sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_weight', true ); ?>

– Hiển thị số lượng(chỉ áp dụng với trang chi tiết sản phẩm)

1
2
3
4
5
<form enctype="multipart/form-data" method="post" class="cart">
    <div class="quantity"><label>Số lượng: </label><input type="number" size="4" class="input-text qty text" title="SL" value="1" name="quantity" min="1" step="1"></div>
    <input type="hidden" value="<?php echo $vnid = the_ID(); ?>" name="add-to-cart">
    <button class="add-cart single_add_to_cart_button alt buynow" type="submit">Đặt mua</button>
</form>

– Hiển thị Rating sản phẩm

1
<?php echo $product->get_rating_html(); ?>

– Hiển thị Từ khóa sản phẩm

1
<?php global $post, $product; $tag_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_tag' ) ); echo $product->get_tags( ', ', '<span class="tagged_as">' . _n( 'Tag:', 'Tags:', $tag_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

Hiển thị Danh mục của sản phẩm

1
<?php global $post, $product; $cat_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' ) ); echo $product->get_categories( ', ', '<span class="posted_in">' . _n( 'Category:', 'Categories:', $cat_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

– Hiển thị Comment sản phẩm(áp dụng cho trang chi tiết sản phẩm)

1
2
3
4
5
<?php
if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
    comments_template();
endif;
?>

– Hiển thị Tiêu Đề Danh mục sản phẩm

1
<?php echo get_cat_name(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

– Hiển thị Link của Danh mục sản phẩm

1
<?php echo get_term_link(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

– Hiển thị Mô tả của Danh mục sản phẩm

1
<?php echo category_description(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

*Lời kết

– Các bạn có thắc mắc gì thì liên hệ mình nhé thông qua website: congdongshop.com của mình nhé,
– Nhớ 
like vàcommenttrang của mình nhé, cảm ơn các bạn nhìu !
– Shop của mình còn có các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng giá cả rẻ cạnh tranh nên các bạn mua ủng hộ mình luôn nha ! thank you mọi người

About admin

congdongblog.com và congdongshop.com là một nhé mọi người, trang website đều do admin là Nguyễn Trung Thông sở hữu và quản lý, với đam mê CNTT , trang này dùng để chia sẽ kinh nghiệm những gì mình có, những gì mình làm được lên đây cho mọi người cùng học nhé, có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé

Bạn Chưa biết ?

Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, Mã Độc, Redirect

Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, Mã Độc, Redirect

Contentscác code link hiển thị trong Woocommerce Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá facebook