Code function dịch theme tùy biến trong wordpress

Code function dịch theme tùy biến trong wordpress Hiện nay nhiều wordpress rất đa dạng, cũng rất nhiều theme, và nhiều ngôn ngữ khác nhau, nếu bạn là IT CNTT thì có thể vào code mò sửa thay chữ được, nhưng có rất nhiều bạn không biết code, mỗi lúc muốn thay chữ theo ý … Đọc tiếp Code function dịch theme tùy biến trong wordpress