• Wordpress
  • Code function dịch theme tùy biến trong wordpress

Code function dịch theme tùy biến trong wordpress

05/02/2020 | admin | 486

Tạo Shortcode Title Page hiện theo ý muốn

Code function dịch theme tùy biến trong wordpress

Hiện nay nhiều wordpress rất đa dạng, cũng rất nhiều theme, và nhiều ngôn ngữ khác nhau, nếu bạn là IT CNTT thì có thể vào code mò sửa thay chữ được, nhưng có rất nhiều bạn không biết code, mỗi lúc muốn thay chữ theo ý muốn không biết mò như thế nào!

Nên mình làm cái bài viết này để cho các bạn thay dễ hơn, không phải mò sâu vào code

Cách làm 

Bạn coppy mã code này để trong file Function.php của theme,

function my_custom_translations( $strings ) {
$text = array(
   'Chữ cần thay' => 'nội dung muốn thay',
  );
    $strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
    return $strings;
  }
add_filter( 'gettext', 'my_custom_translations', 20 );

Vậy là xong, ctrl + f5 lại và hưởng thụ nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *