Nếu các bạn thấy hay thì click vào quảng cáo ủng hộ mình gói mỳ tôm nhé ! thank you verry much

Cấu trúc file template của Woocommerce để sữa code wordpress

05/11/2017 | admin | 703

Cấu trúc file template của Woocommerce

Cấu trúc file template của Woocommerce

  • Chào các bạn: Mình tên là Thông hay gọi là Thông iphone.
  • Trang này mình sẽ chia sẽ hết các kinh nghiệm mình học được qua theme flatsome nhe.
  • Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn Cấu trúc file template của woocommerce để các bạn tiện sữa code nhé!
 • Thông tin về Cấu trúc file template của Woocommerce
  Những template mặc định của Woocommerce sẽ được lưu tại thư mục
  /wp-content/plugins/woocommerce/templates/
  và tất cả các tập tin trong đó đều là template hiển thị, mọi thứ đều có trong đó.

  • Ý nghĩa từng file và nội dung trong Cấu trúc file template nhé
   cart/ – Các tập tin template liên quan đến hiển thị giỏ hàng
   • cart-empty.php – Hiển thị giỏ hàng trống.
   • cart-item-data.php – Hiển thị biến thể bên trong giỏ hàng.
   • cart-shipping.php – Hiển thị khu vực chọn kiểu giao nhận trong giỏ hàng.
   • cart-total.php – Hiển thị hộp tính tổng giỏ hàng.
   • cart.php – Hiển thị cả giỏ hàng.
   • cross-sell.php – Hiển thị sản phẩm bán chéo.
   • mini-cart.php – Hiển thị giỏ hàng mini ở widget.
   • process-to-checkout-button.php – Nút chuyển qua trang thanh toán. Thế mà nó cũng nhét vô thành một template nữa.
   • shipping-calculator.php – Hiển thị hộp tính phí giao nhận trong giỏ hàng.
  • checkout/ – Các tập tin template hiển thị phần thanh toán.
   • cart-errors.php – Hiển thị trang giỏ hàng bị lỗi.
   • form-billing.php – Hiển thị các form nhập thông tin hóa đơn của khách hàng.
   • form-checkout.php – Cấu trúc toàn bộ form trang thanh toán.
   • form-coupon.php – Hiển thị form nhập mã ưu đãi.
   • form-login.php – Hiển thị form đăng nhập.
   • form-pay.php – Hiển thị phần trả tiền, bao gồm phần tổng kết giỏ hàng và phần chọn phương thức thanh toán.
   • form-shipping.php  – Hiển thị khung nhập địa chỉ nhận hàng.
   • payment-method.php – Hiển thị nút chọn phương thức thanh toán.
   • payment.php – Hiển thị thông tin các phương thức thanh toán và nút đặt hàng.
   • review-order.php – Hiển thị phần xem lại hóa đơn.
   • thankyou.php – Hiển thị trang cám ơn sau khi thanh toán xong.
  • emails/ – Các template hiển thị email thông báo của Woocommerce.
   • plain/ – Template hiển thị email dạng chữ thông thường.
   • admin-cancelled-order.php – Nội dung email báo đơn hàng bị hủy cho admin.
   • admin-new-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng mới cho admin.
   • customer-completed-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng đã hoàn thành cho khách hàng.
   • customer-invoice.php – Nội dung email thông báo hóa đơn cho khách hàng.
   • customer-new-account.php – Nội dung email thông báo thông tin tài khoản mới cho khách hàng.
   • customer-note.php – Nội dung email thông báo có ghi chú mới vừa thêm vào hóa đơn cho khách hàng.
   • customer-processing-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng đang xử lý cho khách hàng.
   • customer-refunded-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng đã được hoàn trả.
   • customer-reset-password.php – Nội dung email thông báo khôi phục mật khẩu cho khách hàng.
   • email-addresses.php – Phần hiển thị địa chỉ trong email.
   • email-footer.php – Phần hiển thị footer trong email.
   • email-order-items.php – Phần hiển thị các sản phẩm của đơn hàng trong email.
   • email-styles.php  – CSS của email.
  • global/ – Các template hiển thị các thành phần trên toàn bộ các trang của Woocommerce.
   • breadcrumb.php – Hiển thị thanh điều hướng.
   • form-login.php – Hiển thị form đăng nhập.
   • quantity-input.php – Hiển thị trường chọn số lượng.
   • sidebar.php – Hiển thị sidebar của Woocommerce.
   • wrapper-end.php – Hiển thị phần kết thúc của phần tử bao quanh cấu trúc trang.
   • wrapper-start.php – Hiển thị phần bắt đầu của phần tử bao quanh cấu trúc trang.
  • loop/ – Toàn bộ các phần tử trong vòng lặp hiển thị sản phẩm của Woocommerce.
   • add-to-cart.php – Nút thêm vào giỏ hàng.
   • loop-end.php – Phần tử kết thúc vòng lặp, chỉ có mỗi thẻ <ul> trong đó hehe.
   • loop-start.php – Phần tử bắt đầu vòng lặp.
   • no-product-found.php – Dòng hiển thị không tìm thấy sản phẩm.
   • order.php – Khung hiển thị kiểu sắp xếp hiển thị sản phẩm.
   • pagination.php – Hiển thị phần phân trang.
   • price.php – Hiển thị giá.
   • rating.php – Hiển thị cái đánh giá sản phẩm.
   • result-count.php – Hiển thị số đếm két quả.
   • sale-flash.php – Hiển thị cái nhãn hiển thị chữ SALE trên sản phẩm khi sản phẩm đó được giảm giá.
   • title.php – Hiển thị tiêu đề sản phẩm.
   • myaccount/ – Các template hiển thị phần tài khoản trong Woocommerce.
    • form-add-payment-method.php – Form hiển thị trang thêm phương thức thanh toán.
    • form-edit-account.php – Hiển thị form sửa tài khoản.
    • form-edit-address.php – Hiển thị form sửa email.
    • form-login.php – Form đăng nhập.
    • form-lost-password.php – Form quên mật khẩu.
    • my-account.php – Template hiển thị trang My Account.
    • my-address.php – Template hiển thị trang My Address.
    • my-downloads.php – Template hiển thị phần các sản phẩm đã mua có thể download.
    • my-orders.php – Template hiển thị phần My orders.
    • view-order.php – Template hiển thị trang xem đơn hàng trong trang tài khoản.
   • notices/ – Các template hiển thị thông báo.
    • error.php – Thông báo lỗi.
    • notice.php – Thông báo.
    • success.php – Thông báo thành công.
   • order/ – Các template hiển thị đơn hàng.
    • form-tracking.php – Form theo dõi đơn hàng.
    • order-again.php – Hiển thị phần đặt lại đơn hàng.
    • order-details-customer.php – Hiển thị thông tin chi tiết khách hàng trong đơn hàng.
    • order-details-item.php – Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong đơn hàng.
    • order-details.php – Hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng.
    • tracking.php – Hiển thị trang theo dõi đơn hàng.
   • single-product/ – Các template hiển thị các phần tử trong trang hiển thị chi tiết các sản phẩm.
    • add-to-cart/ – Các template hiển thị nút thêm vào giỏ hàng trong trang chi tiết sản phẩm.
     • exernal.php – Nút thêm vào giỏ hàng đối với sản phẩm liên kết ngoài.
     • grouped.php – Nút thêm vào giỏ hàng đối với sản phẩm được nhóm.
     • simple.php – Nút thêm vào giỏ hàng với sản phẩm đơn giản.
     • variable.php – Nút thêm vào giỏ hàng với sản phẩm chứa biến thể.
    • tabs/ – Các template hiển thị nội dung của tab thông tin trong sản phẩm.
     • additonal-information.php – Tab hiển thị thông tin thêm của sản phẩm.
     • description.php – Tab hiển thị mô tả sản phẩm.
     • tabs.php – Cấu trúc các tab.
    • meta.php – Hiển thị phần thông tin meta của sản phẩm như danh mục, từ khóa,…
    • price.php – Hiển thị giá.
    • product-attributes.php – Hiển thị thuộc tính sản phẩm.
    • product-image.php – Hiển thị hình ảnh sản phẩm.
    • product-thumbnails.php – Hiển thị các hình ảnh gallery của sản phẩm.
    • rating.php – Hiển thị phần đánh giá điểm sao.
    • related.php – Hiển thị phần sản phẩm liên quan.
    • review.php – Hiển thị danh sách đánh giá khách hàng.
    • sale-flash.php – Hiển thị nhãn hiển thị chứ Sale.
    • share.php – Hiển thị phần chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội.
    • short-description.php – Hiển thị phần mô tả ngắn.
    • title.php – Hiển thị tiêu đề.
    • up-sells.php – Hiển thị sản phẩm bán thêm.
   • archive-product.php – Template hiển thị cấu trúc trang lưu trữ của sản phẩm.
   • content-product.php – Template hiển thị cấu trúc nội dung hiển thị sản phẩm được gọi từ archive-product.php.
   • content-product_cat.php – Template hiển thị cấu trúc nội dung sản phẩm trong category.
   • content-single-product.php – Template hiển thị cấu trúc nội dung hiển thị trong trang chi tiết một sản phẩm.
   • content-widget-product.php – Cấu trúc hiển thị nội dung sản phẩm trong widget.
   • product-searchform.php – Cấu trúc hiển thị form tìm sản phẩm.
   • single-product-reviews.php – Cấu trúc hiển thị danh sách đánh giá của khách hàng trong trang chi tiết sản phẩm.
   • single-product.php – Cấu trúc hiển thị trang chi tiết một sản phẩm.
   • taxonomy-product_cat.php – Cấu trúc hiển thị trang danh mục sản phẩm.
   • taxonomy-product_tag.php – Cấu trúc hiển thị trang từ khóa sản phẩm.
 • lưu ý:
  Cái này mình tìm hiểu và gom lại đây với mục đính giúp các bạn có thể có nhiều thông tin hơn, và có lấy nguồn từ thạch phạm.
 • Lời kết
  Các bạn có thắc mắc các bạn liên hệ với mình qua trang liên lạc hoặc facebook tại  ĐÂY nhé . cồng đồng shop rất hân hạnh phục vụ bạn,  nếu bạn thấy hay LIKE FAGE cho mình với nhé! hihi,chúc bạn 1 ngày tốt lành! chào các bạn và hẹn gặp lại :p

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *