Home / Lập Trình / Cấu trúc file template của Woocommerce để sữa code wordpress

Cấu trúc file template của Woocommerce để sữa code wordpress

Cấu trúc file template của Woocommerce
Cấu trúc file template của Woocommerce

Cấu trúc file template của Woocommerce

  • Chào các bạn: Mình tên là Thông hay gọi là Thông iphone.
  • Trang này mình sẽ chia sẽ hết các kinh nghiệm mình học được qua theme flatsome nhe.
  • Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn Cấu trúc file template của woocommerce để các bạn tiện sữa code nhé!
 • Thông tin về Cấu trúc file template của Woocommerce
  Những template mặc định của Woocommerce sẽ được lưu tại thư mục
  /wp-content/plugins/woocommerce/templates/
  và tất cả các tập tin trong đó đều là template hiển thị, mọi thứ đều có trong đó.

  • Ý nghĩa từng file và nội dung trong Cấu trúc file template nhé
   cart/ – Các tập tin template liên quan đến hiển thị giỏ hàng
   • cart-empty.php – Hiển thị giỏ hàng trống.
   • cart-item-data.php – Hiển thị biến thể bên trong giỏ hàng.
   • cart-shipping.php – Hiển thị khu vực chọn kiểu giao nhận trong giỏ hàng.
   • cart-total.php – Hiển thị hộp tính tổng giỏ hàng.
   • cart.php – Hiển thị cả giỏ hàng.
   • cross-sell.php – Hiển thị sản phẩm bán chéo.
   • mini-cart.php – Hiển thị giỏ hàng mini ở widget.
   • process-to-checkout-button.php – Nút chuyển qua trang thanh toán. Thế mà nó cũng nhét vô thành một template nữa.
   • shipping-calculator.php – Hiển thị hộp tính phí giao nhận trong giỏ hàng.
  • checkout/ – Các tập tin template hiển thị phần thanh toán.
   • cart-errors.php – Hiển thị trang giỏ hàng bị lỗi.
   • form-billing.php – Hiển thị các form nhập thông tin hóa đơn của khách hàng.
   • form-checkout.php – Cấu trúc toàn bộ form trang thanh toán.
   • form-coupon.php – Hiển thị form nhập mã ưu đãi.
   • form-login.php – Hiển thị form đăng nhập.
   • form-pay.php – Hiển thị phần trả tiền, bao gồm phần tổng kết giỏ hàng và phần chọn phương thức thanh toán.
   • form-shipping.php  – Hiển thị khung nhập địa chỉ nhận hàng.
   • payment-method.php – Hiển thị nút chọn phương thức thanh toán.
   • payment.php – Hiển thị thông tin các phương thức thanh toán và nút đặt hàng.
   • review-order.php – Hiển thị phần xem lại hóa đơn.
   • thankyou.php – Hiển thị trang cám ơn sau khi thanh toán xong.
  • emails/ – Các template hiển thị email thông báo của Woocommerce.
   • plain/ – Template hiển thị email dạng chữ thông thường.
   • admin-cancelled-order.php – Nội dung email báo đơn hàng bị hủy cho admin.
   • admin-new-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng mới cho admin.
   • customer-completed-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng đã hoàn thành cho khách hàng.
   • customer-invoice.php – Nội dung email thông báo hóa đơn cho khách hàng.
   • customer-new-account.php – Nội dung email thông báo thông tin tài khoản mới cho khách hàng.
   • customer-note.php – Nội dung email thông báo có ghi chú mới vừa thêm vào hóa đơn cho khách hàng.
   • customer-processing-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng đang xử lý cho khách hàng.
   • customer-refunded-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng đã được hoàn trả.
   • customer-reset-password.php – Nội dung email thông báo khôi phục mật khẩu cho khách hàng.
   • email-addresses.php – Phần hiển thị địa chỉ trong email.
   • email-footer.php – Phần hiển thị footer trong email.
   • email-order-items.php – Phần hiển thị các sản phẩm của đơn hàng trong email.
   • email-styles.php  – CSS của email.
  • global/ – Các template hiển thị các thành phần trên toàn bộ các trang của Woocommerce.
   • breadcrumb.php – Hiển thị thanh điều hướng.
   • form-login.php – Hiển thị form đăng nhập.
   • quantity-input.php – Hiển thị trường chọn số lượng.
   • sidebar.php – Hiển thị sidebar của Woocommerce.
   • wrapper-end.php – Hiển thị phần kết thúc của phần tử bao quanh cấu trúc trang.
   • wrapper-start.php – Hiển thị phần bắt đầu của phần tử bao quanh cấu trúc trang.
  • loop/ – Toàn bộ các phần tử trong vòng lặp hiển thị sản phẩm của Woocommerce.
   • add-to-cart.php – Nút thêm vào giỏ hàng.
   • loop-end.php – Phần tử kết thúc vòng lặp, chỉ có mỗi thẻ <ul> trong đó hehe.
   • loop-start.php – Phần tử bắt đầu vòng lặp.
   • no-product-found.php – Dòng hiển thị không tìm thấy sản phẩm.
   • order.php – Khung hiển thị kiểu sắp xếp hiển thị sản phẩm.
   • pagination.php – Hiển thị phần phân trang.
   • price.php – Hiển thị giá.
   • rating.php – Hiển thị cái đánh giá sản phẩm.
   • result-count.php – Hiển thị số đếm két quả.
   • sale-flash.php – Hiển thị cái nhãn hiển thị chữ SALE trên sản phẩm khi sản phẩm đó được giảm giá.
   • title.php – Hiển thị tiêu đề sản phẩm.
   • myaccount/ – Các template hiển thị phần tài khoản trong Woocommerce.
    • form-add-payment-method.php – Form hiển thị trang thêm phương thức thanh toán.
    • form-edit-account.php – Hiển thị form sửa tài khoản.
    • form-edit-address.php – Hiển thị form sửa email.
    • form-login.php – Form đăng nhập.
    • form-lost-password.php – Form quên mật khẩu.
    • my-account.php – Template hiển thị trang My Account.
    • my-address.php – Template hiển thị trang My Address.
    • my-downloads.php – Template hiển thị phần các sản phẩm đã mua có thể download.
    • my-orders.php – Template hiển thị phần My orders.
    • view-order.php – Template hiển thị trang xem đơn hàng trong trang tài khoản.
   • notices/ – Các template hiển thị thông báo.
    • error.php – Thông báo lỗi.
    • notice.php – Thông báo.
    • success.php – Thông báo thành công.
   • order/ – Các template hiển thị đơn hàng.
    • form-tracking.php – Form theo dõi đơn hàng.
    • order-again.php – Hiển thị phần đặt lại đơn hàng.
    • order-details-customer.php – Hiển thị thông tin chi tiết khách hàng trong đơn hàng.
    • order-details-item.php – Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong đơn hàng.
    • order-details.php – Hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng.
    • tracking.php – Hiển thị trang theo dõi đơn hàng.
   • single-product/ – Các template hiển thị các phần tử trong trang hiển thị chi tiết các sản phẩm.
    • add-to-cart/ – Các template hiển thị nút thêm vào giỏ hàng trong trang chi tiết sản phẩm.
     • exernal.php – Nút thêm vào giỏ hàng đối với sản phẩm liên kết ngoài.
     • grouped.php – Nút thêm vào giỏ hàng đối với sản phẩm được nhóm.
     • simple.php – Nút thêm vào giỏ hàng với sản phẩm đơn giản.
     • variable.php – Nút thêm vào giỏ hàng với sản phẩm chứa biến thể.
    • tabs/ – Các template hiển thị nội dung của tab thông tin trong sản phẩm.
     • additonal-information.php – Tab hiển thị thông tin thêm của sản phẩm.
     • description.php – Tab hiển thị mô tả sản phẩm.
     • tabs.php – Cấu trúc các tab.
    • meta.php – Hiển thị phần thông tin meta của sản phẩm như danh mục, từ khóa,…
    • price.php – Hiển thị giá.
    • product-attributes.php – Hiển thị thuộc tính sản phẩm.
    • product-image.php – Hiển thị hình ảnh sản phẩm.
    • product-thumbnails.php – Hiển thị các hình ảnh gallery của sản phẩm.
    • rating.php – Hiển thị phần đánh giá điểm sao.
    • related.php – Hiển thị phần sản phẩm liên quan.
    • review.php – Hiển thị danh sách đánh giá khách hàng.
    • sale-flash.php – Hiển thị nhãn hiển thị chứ Sale.
    • share.php – Hiển thị phần chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội.
    • short-description.php – Hiển thị phần mô tả ngắn.
    • title.php – Hiển thị tiêu đề.
    • up-sells.php – Hiển thị sản phẩm bán thêm.
   • archive-product.php – Template hiển thị cấu trúc trang lưu trữ của sản phẩm.
   • content-product.php – Template hiển thị cấu trúc nội dung hiển thị sản phẩm được gọi từ archive-product.php.
   • content-product_cat.php – Template hiển thị cấu trúc nội dung sản phẩm trong category.
   • content-single-product.php – Template hiển thị cấu trúc nội dung hiển thị trong trang chi tiết một sản phẩm.
   • content-widget-product.php – Cấu trúc hiển thị nội dung sản phẩm trong widget.
   • product-searchform.php – Cấu trúc hiển thị form tìm sản phẩm.
   • single-product-reviews.php – Cấu trúc hiển thị danh sách đánh giá của khách hàng trong trang chi tiết sản phẩm.
   • single-product.php – Cấu trúc hiển thị trang chi tiết một sản phẩm.
   • taxonomy-product_cat.php – Cấu trúc hiển thị trang danh mục sản phẩm.
   • taxonomy-product_tag.php – Cấu trúc hiển thị trang từ khóa sản phẩm.
 • lưu ý:
  Cái này mình tìm hiểu và gom lại đây với mục đính giúp các bạn có thể có nhiều thông tin hơn, và có lấy nguồn từ thạch phạm.
 • Lời kết
  Các bạn có thắc mắc các bạn liên hệ với mình qua trang liên lạc hoặc facebook tại  ĐÂY nhé . cồng đồng shop rất hân hạnh phục vụ bạn,  nếu bạn thấy hay LIKE FAGE cho mình với nhé! hihi,chúc bạn 1 ngày tốt lành! chào các bạn và hẹn gặp lại :p

About admin

congdongblog.com và congdongshop.com là một nhé mọi người, trang website đều do admin là Nguyễn Trung Thông sở hữu và quản lý, với đam mê CNTT , trang này dùng để chia sẽ kinh nghiệm những gì mình có, những gì mình làm được lên đây cho mọi người cùng học nhé, có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé

Bạn Chưa biết ?

Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, Mã Độc, Redirect

Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, Mã Độc, Redirect

ContentsCấu trúc file template của Woocommerce Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá facebook