cách thêm thông tin liên hệ ở mobi đẹp

28/10/2020 | admin | 203

cách thêm thông tin liên hệ ở mobi đẹp
cách thêm thông tin liên hệ ở mobi đẹp

Nay rãnh ngồi code thông tin liên hệ ở mobi cho anh em sử dụng, mình lấy mẫu chợ tốt thôi, anh em cần thì cứ coppy qua sài nhé

bước 1: coppy html vào footer

<div class="menu-footer-mobi">
 <ul>
  <li><div class="name-menu-mobi"><a href="https://mohinhthuyenbuom.com/"><img src="https://mohinhthuyenbuom.com/wp-content/uploads/2020/doi-tac/icon-home.png" alt="mô hình thuyền buồm"><span>Trang chủ</span></a></div></li>
  <li><div class="name-menu-mobi"><a href="https://www.facebook.com/mo.hinh.thuyen.wooden.model.boats/"><img src="https://mohinhthuyenbuom.com/wp-content/uploads/2020/doi-tac/icon-facebook.png" alt="facebook mô hình thuyền buồm"><span>Facebook</span></a></div></li>  
  <li>
   <div class="menu-hot-mobi-img"><img class="" src="https://mohinhthuyenbuom.com/wp-content/uploads/2020/doi-tac/icon-menufooter.png" alt="shop mô hình"></div>
   <div class="menu-hot-mobi"></div>
   <div class="name-menu-mobi"><a href="tel:0942180667"><img src="https://mohinhthuyenbuom.com/wp-content/uploads/2020/doi-tac/icon-phone.png" alt="gọi điện thoại mô hình thuyền buồm"><span style="color:#000">Gọi Điện</span></a></div></li>  
  <li><div class="name-menu-mobi"><a href="https://zalo.me/0942180667"><img src="https://mohinhthuyenbuom.com/wp-content/uploads/2020/doi-tac/icon-zalo.png" alt="zalo mô hình thuyền buồm"><span>Zalo</span></a></div></li>  
  <li><div class="name-menu-mobi"><a href="https://g.page/mo-hinh-thuyen-buom?share"><img src="https://mohinhthuyenbuom.com/wp-content/uploads/2020/doi-tac/icon-ban-do.png" alt="bản đồ đến mô hình thuyền buồm"><span>Bản đồ</span></a></div></li>  
 </ul>
</div>

Bước 2: coppy css vào file style.css nhé

.menu-footer-mobi {
  display: none;
}
@media only screen and (max-width: 768px) {.caption h1{
		padding:0
}
.caption{
		font-size:11px;
}
 .menu-footer-mobi{
  display: block;
  position: fixed;
  bottom: 0;
  height: 50px;
  width: 100%;
  min-width: 320px;
  background-color: #fff;
  margin: 0 auto;
  z-index: 3;
  will-change: transform; 
 }
 .menu-footer-mobi ul{
  display: flex;
  height: 100%;
  grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
  padding: 0;
  margin: 0;
  list-style: none;
  box-shadow: 0 0 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
 }
 .menu-footer-mobi ul li{
  flex: 1 1 auto;
  text-align: center;
  position: relative;
		margin-bottom:0;
 }
 .name-menu-mobi:first-child {
  padding-right: 0;
 }
 .name-menu-mobi{
  float: none;
  height: 100%;
  line-height: 35px;
 }
 .menu-footer-mobi ul li a{ 
  color: #000000;
  text-decoration: none;
  display: block;
  position: relative;
  height: 100%;
 }
 .menu-footer-mobi ul li a span{
  display: block;
  font-size: 11px;
  line-height: initial;
  height: 17px;
  width: 100%;
  bottom: 0;
  position: absolute;
  color: #717071;
 }
 .menu-footer-mobi ul li a img{
  width: 28px;
  height: 28px;
 }

 .menu-hot-mobi-img{
  position: absolute;
  bottom: 55px;
  text-align: center;
  width: 70px;
  left: calc(50% - 35px);
  height: 9px;
 }
 .menu-hot-mobi-img img{
  width: 100%;
 }
 .menu-hot-mobi{
  height: 70px !important;
  width: 70px;
  line-height: 3.35 !important;
  top: -10px;
  left: calc(50% - 35px);
  background: #74d4fe;
  color: #fff;
  font-size: 15px;
  font-stretch: normal;
  font-style: normal;
  letter-spacing: normal;
  border-radius: 50%;
  text-decoration: none;
  position: absolute;
  padding: 0 !important;
		}}

vậy là xong, các bạn update lai và xem kết quả nhé,

nếu thấy hay thì click quảng cáo ủng hộ mình gói mì tôm nha! :V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *