Home / Wordpress / cách đưa sản phẩm ra bất kì trang nào – shortcode sản phẩm

cách đưa sản phẩm ra bất kì trang nào – shortcode sản phẩm

Cấu trúc file template của Woocommerce
Cấu trúc file template của Woocommerce

 shortcode sản phẩm

Shortcode sản phẩm là 1 đoạn mã có thể giúp các bạn tùy biến website của bạn theo ý của mình 1 cách dễ dàng hơn.

Dươi đây là các đoạn code mình sưu tầm để các bạn dễ tùy biến website của các bạn hơn, nếu hay thì theo giõi trang của mình nhé.

 

Shortcodes Giải thích
[woocommerce_cart] Hiển thị trang giỏ hàng
[woocommerce_checkout] Hiển thị trang thanh toán
[woocommerce_my_account] Hiển thị trang tài khoản người dùng
[woocommerce_order_tracking] Hiển thị mẫu theo dõi đơn hàng
[add_to_cart id=”99″ style=”border-right:1px solid #ccc”] Hiển thị giá và thêm vào nút giỏ hàng của một sản phẩm bằng ID
[add_to_cart_url id=”99″] Echo URL trên nút thêm vào giỏ hàng của một sản phẩm bằng ID.
[products tag=”hoodie”] Chỉ hiển thị các sản phẩm có thẻ
[product_page id=”99″] Hiển thị một trang sản phẩm duy nhất đầy đủ theo ID
[product_page sku=”FOO”] Hiển thị toàn bộ trang sản phẩm duy nhất của SKU
[products id=”7, 9, 22, 15, 22, 67″ orderby=”title” order=”desc”] Hiển thị một bộ sản phẩm theo id hoặc skus.
[products limit=”4″ columns=”4″ orderby=”id” order=”DESC” visibility=”visible”] Hiển thị các sản phẩm mới nhất trước tiên – 4 sản phẩm trên một hàng.
[products limit=”4″ columns=”4″ orderby=”popularity” class=”quick-sale” on_sale=”true” ] Hiển thị bốn ngẫu nhiên trên các sản phẩm bán
[products limit=”4″ columns=”2″ visibility=”featured” ] Hiển thị các sản phẩm đặc trưng, ​​hai sản phẩm mỗi hàng, với tối đa bốn mặt hàng.
[products limit=”3″ columns=”3″ best_selling=”true” ] Hiển thị ba sản phẩm bán chạy nhất trong một hàng.
[product_attribute attribute=”color” filter=”black”] Liệt kê các sản phẩm theo thuộc tính.
[featured_products per_page=”12″ columns=”3″ orderby=”date” order=”desc”] Hiển thị danh sách các sản phẩm nổi bật.
[recent_products per_page=”4″ columns=”1″ orderby=”date” order=”desc”] Điều này sẽ hiển thị 4 trong số các sản phẩm gần đây nhất trong 1 cột, được sắp xếp theo ngày giảm dần.
[products columns=”3″ attribute=”season” terms=”warm” orderby=”date”] Trong ví dụ này, tôi muốn có ba sản phẩm mỗi hàng, hiển thị tất cả các mặt hàng của Summer Summer. Sên thuộc tính đó là mùa và thuộc tính ấm. Tôi cũng muốn chúng được sắp xếp từ các sản phẩm mới nhất đến cũ nhất.
[top_rated_products per_page=”6″ columns=”2″] Liệt kê các sản phẩm được đánh giá hàng đầu theo đánh giá.
[sale_products per_page=”12″ orderby=”sale_price” order=”desc”] Liệt kê tất cả các sản phẩm hiện đang được bán.
[best_selling_products per_page=”8″] Hiển thị tất cả các sản phẩm bán chạy nhất hiện đang được bán.
[related_products per_page=”4″] Hiển thị các sản phẩm liên quan.
[product_category category=”truck-parts”] Hiển thị nhiều sản phẩm trong một danh mục nhất định dựa trên các đối số được cung cấp.
[product_categories number=”0″ parent=”0″] Chỉ hiển thị danh mục cấp cao nhất
[product_categories number=”12″ ids=”2, 6, 7, 10″] Hiển thị nhiều loại sản phẩm.
[shop_messages] Cho phép bạn hiển thị thông báo WooC Commerce (như, ‘Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng’) trên các trang không phải WooC Commerce.
[woocommerce_product_search] Cho phép bạn chèn các phương tiện tìm kiếm trực tiếp và lọc trực tiếp bên trong các trang và bài đăng.
[woocommerce_product_filter] Hiển thị Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm trực tiếp.
[woocommerce_product_filter_attribute] Hiển thị Bộ lọc thuộc tính sản phẩm trực tiếp.
[woocommerce_product_filter_category] Hiển thị Bộ lọc danh mục sản phẩm trực tiếp
[woocommerce_product_filter_price] Hiển thị Bộ lọc giá sản phẩm trực tiếp.
[woocommerce_product_filter_tag] Hiển thị Bộ lọc thẻ sản phẩm trực tiếp.

vậy là gần như đầy đủ nhất cho bạn rồi, còn bạn muốn add vào code trực tiếp của page thì bạn có thể tham khảo vidu phí dưới

vidu : show sản phẩm xem gần đây (demo: congdongshop.com ở ngay header có mục sản phẩm xem gần đây)

<?php echo do_shortcode("[recent_products columns='8' per_page='8']"); ?>

 

About admin

congdongblog.com và congdongshop.com là một nhé mọi người, trang website đều do admin là Nguyễn Trung Thông sở hữu và quản lý, với đam mê CNTT , trang này dùng để chia sẽ kinh nghiệm những gì mình có, những gì mình làm được lên đây cho mọi người cùng học nhé, có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé

Bạn Chưa biết ?

Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, Mã Độc, Redirect

Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, Mã Độc, Redirect

Contents shortcode sản phẩm Hướng Dẫn Khắc Phục Webstite Bị Hack Tiếng Nhật, Mã Độc, Redirect …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá facebook